กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี29/11/61

เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ได้จัดให้มีการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน และจะดำเนินการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้คณะครู และนักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักพุทธธรรม ที่ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต ประจำวันได้ ตลอดจนพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้อง เพราะจะเป็นการเตรียมความพร้อม ด้านจิตใจ ตลอดจนส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมในตนเอง

Related Posts

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นป.3 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี(07.12.61)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *